Premiere Elements 10

Premiere Elements 10 is een volwaardig edit programma van Adobe. Veel features van Premiere Pro, maar ook extra's. Hierbij noem ik het maken van videofilms met Blueray-kwaliteit op een normale DVD en het integreren van Smartsound muziek direct in de tijdlijn.

Boek

Het boek bij de workshop is een compleet werk. Het gaat over alle facetten die van belang zijn om een goede video te kunnen maken. Storyboard, script, apparatuur, opnametechnieken enz. Je krijgt zicht op het vervaardigen van een totale productie. Daarnaast is er een gedeelte in het boek opgenomen waarin het Programma Premiere Elements 10 wordt uitgelegd. Bij het boek hoort een DVD met oefenbestanden en instructies hoe de bewerkingen of instellingen werken  bij gebruik van het programma.

katern concept

Concept

Om goed beslagen ten ijs te komen moet je een plan schrijven. Dit noem je een concept. Hierin lezen we wat we allemaal kunnen verwachten in de film. Verder maak je een  storyboard. Hierin worden situaties weer gegeven, waar een en ander zich afspeelt. Je hebt dan materiaal voor een overlegsituatie. Daarna moet er een draaiboek gemaakt worden waarin  de verschillende opnamestandpunten, de voice-over en het gebruik van geluid staan. Zo krijg je al een goede indruk hoe de film er uit zal gaan zien.  Je moet altijd streven naar perfectie en moeilijkheden niet uit de weg gaan. Een goede dosis zelfkritiek is ook nooit weg. Dit boek over video kan voor sommigen misschien de doorslag geven om een beroep in deze richting te kiezen.

katern preproductie

PreProductie

Als je goed beslagen ten ijs wilt komen, moet je van alles weten over camera's, lensinstellingen, prspectief, belichting en nog veel meer. In dit hoofdstuk lees je er over en kun je er waaschijnlijk je voordeel wel mee doen.

katern productie

Productie

De voorbereiding is bij fictie veel complexer dan bij non-fictie. Vandaar dat de stappen bij fictie het uitsgangspunt vormen. Bij non-fictie wordt per produktie bekeken welke van deze stappen nodig zijn. 

De stappen 

  • begroting maken
  • tijdsplan maken
  • crew samenstellen
  • locaties bezoeken
  • overleg crewleden
  • apparatuur en materialen organiseren
  • repeteren met de acteurs
  • eventueel plattegronden maken
  • draaiboek en shotlist (bij één-camera-productie) maken

Daarna worden de opnamen gemaakt en deze moeten uiteraard ook gecontroleerd worden. Zijn de opnamen okay, dan kun je verder. Anders moet je nog een keer bepaalde shot overnieuw opnemen, waarbij je er dan voor zorgt dat de omstandigheden precies overeenkomen met de keer daarvoor.

katern Postproductie

PostProductie

Monteren, oftewel editen, is in feite het aan elkaar ‘plakken’ van losse shots. Dit kan op vele manieren en in verschillende combinaties gebeuren. Het storyboard vormt over het algemeen de basis, maar bij non-fictie wordt niet altijd een storyboard gemaakt. In dat geval moeten de losse opnamen (het ruwe materiaal) goed bekeken worden. Daarna worden deze geselecteerd op bruikbaarheid. Een andere benaming hiervoor is: het materiaal ‘spotten’. Vervolgens kan de montage bepaald worden en in een montagedraaiboek worden vastgelegd. Tijdens het bepalen van de montage kan er soms van het oorspronkelijke plan afgeweken worden, om de opbouw van een film of item boeiender te maken. Het bovenstaande proces (selecteren, voormontage en de EDL uitwerken) wordt ook wel off-line montage genoemd. Als de juiste volgorde van shots genoteerd is in het montagedraaiboek, moet tijdens het monteren nog het exacte moment bepaald worden waarop het ene shot wordt afgebroken (het uit-punt) en het volgende shot wordt opgepakt (het in-punt).Dit moet ook voor het geluid bepaald worden. Dit proces wordt on-line montage genoemd. Monteren, op zo’n manier dat een verhaal boeiend wordt, is moeilijk. Je moet kennis hebben van de beeldtaal en montageregels. Goede ‘editors’ ontwikkelen zelfs een eigen stijl van monteren, zodat je aan de productie kunt zien wie deze gemonteerd heeft.

Een goede montage kan alleen tot stand komen als vóór het filmen al gedacht wordt over de montage. Vandaar dat met name de ontwerper van het storyboard, de regisseur en de cameraman kennis moeten hebben van montagemogelijkheden. 

Screenmovies

Ten behoeve van de workshops is een videofilm gemaakt van een evenement met radiografisch bestuurde auto's.De originele clips zijn begevoegd om zelf te kunnen editen. Op de DVD is de film die ik ervan gemaakt heb bijgevoegd. Een voorbeeld van hoe het er uit zou kunnen zien. Er is ruim voldoende materiaal om een spannende film te kunnen maken. Voor het editproces zijn instructiefilms toegevoegd met de volgende onderwerpen.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
01- Het inregelen van de interface, importeren van videoclips, foto's en audioclips
02- Editen in de sceneline
03- Foto's toevoegen en een effect programmeren zodanig dat de foto er als een video uitziet.
04- Het toevoegen van titels over de videobeelden met een titelgenerator
05- Het aanbrengen van achtergrondmuziek en audio-effecten 
06- Het aanbrengen van kleurcorrecties op een videoclip. 

U kunt de films alleen maar zien als u bent ingelogd!

Aanschaffen

Er is een mogelijkheid voor aanschaf van een set bestaande uit de genoemde items. Dit geheel is ontwikkeld voor gebruik op scholen. U mag de set gebruiken voor uw klassen. Ook kan er een workshop worden aangevraagd voor docenten, die met het materiaal willlen gaan werken. Neemt u hiervoor contact met ons op via het formulier op de website.

Nitro Cars