Technologie

Technologie een breed vak. Er komen veel disciplines aan bod waarbij de leerlingen volgens een PGO methode werken aan hun competenties. Probleem Gestuurd Onderwijs is voor veel leerlingen nieuw als ze in de derde klas komen. Aanvankelijk krijgende leerlingen meer begeleiding, later minder. Ze kunnen dan zelf hun projecten vormgeven.