Radicalisme en Extremisme

Project uit 2010. Leerlingen hebben naar aanleiding van de lessen en gedane onderzoeken televisie uitzendingen gemaakt over dit onder werp. We vinden hier achtergrondinformatie over het onderwerp

RADICALISME ?   EXTREMISME ?

(Les-)voorbereiding: De lezing van Alle van Steenis in november 2010 werkte heel inspirerend. Ik wist ook meteen wat ik met deze informatie ging doen. Ik zag het helemaal zitten: een project met een havoklas. Via het stappenplan, zoals ik dat geleerd heb bij ‘leren in 5 dimensies’ (Marzano & Miedema) stel ik een lessenreeks samen.

1      Motiveren van leerlingen:
De introductie: Leerlingen zijn benieuwd wat ik nu weer verzonnen heb. Dat geven ze duidelijk aan, want dit project ‘valt zomaar uit de lucht’. Ik start met het eerste deel van de powerpoint. Het gesprek komt vanzelf op gang. De pagina’s in de start-powerpoint zijn een hulpmiddel en leidraad. Er wordt veel verteld, uitgelegd, besproken, gevraagd door leerlingen.    

De opdracht: Mondeling leg ik uit wat de bedoeling is van het thema.
• Onderzoek het thema! Zoek informatie. Naast internet nog minimaal 1 andere bron. (boek, persoon, documentaire)
• Steekwoorden naast de twee sleutelwoorden ‘radicalisme’ en ‘extremisme’ zijn: definities, achtergronden, hoe kan ik (onder-)zoeken, feiten of meningen, veronderstellingen, vooroordelen, waar haal ik informatie vandaan, wat is ‘waar’, wat zijn betrouwbare bronnen.
Daarna : Het filmpje over de moord op theo van Gogh. Waarom kijken we hiernaar? Wat ‘moet’ jij hiermee?

2      Kennis verwerven:  voor sommige leerlingen is het

3      Kennis verbreden omdat ze bij geschiedenis goed hebben ‘opgelet’ en sneller verder kunnen.

Onderzoek het thema!
•Steekwoorden daarbij zijn: definities, achtergronden, hoe kan ik (onder-)zoeken, feiten of meningen, veronderstellingen, vooroordelen, waar haal ik informatie vandaan,  wat is ‘waar’, wat zijn betrouwbare bronnen.

Leerlingen aan het werk.
•Blijf letten op: definities, achtergronden, hoe kan ik (onder-)zoeken, feiten of meningen, veronderstellingen, vooroordelen, waar haal ik informatie vandaan, wat is ‘waar’, wat zijn betrouwbare bronnen.

4 Kennis leren toepassen: 

De opdracht, de vorm:
•Maak een journaal. We bespreken wat een journaal is. Welke soorten nieuwsberichtgevingen zijn er. (o.a. jeugdjournaal, journaal voor doven en slechthorenden, documentaire, interview, fotojournaal, krant en andere vormen van het informeren van het publiek) We hebben het over actuele programma’s op tv die een voorbeeld zijn bij het maken van de presentatie.

 •Je mag een situatie uit de actualiteit nemen, of zelf een gebeurtenis verzinnen over iets wat zou kunnen gebeuren. Mag serieus gebracht worden, of humoristisch. Je mag het overdrijven of relativeren. Je mag het zelfs uit het zijn verband halen, zodanig dat daardoor juist extra duidelijk wordt wat de begrippen radicalisme en extremisme wel of niet betekenen. Je mag het laten afspelen in het verleden, heden of toekomst. 

•De opdracht is heel vrij. Ik geef weinig vaste kaders, want ik wil de creativiteit niet beperken. Omdat daarom gevraagd wordt doe ik in de vorm van een toneelspel twee presentatievormen voor, door ter plekke te improviseren. Dat geeft ze houvast.

Tijdspad: 2 lessen op school aan het werk. Na elke les laat je zien hoever je bent. Vorderingen worden genoteerd en maken deel uit van de beoordeling.
Je krijgt een ‘GO’  (of ‘no-GO’ )
         -nadat je hebt laten zien welke informatie je hebt verzameld
         -zodra duidelijk is hoe je die informatie gaat verwerken

De presentaties.  
-Ze worden gefilmd en in de powerpoint gezet.
- Voorlopige beoordeling : meteen na presentatie: (on-)voldoende, goed, uitstekend.  Het proces om tot de presentatie zelf te komen ook telt mee in de beoordeling.
- Cijfers van 1-10 na afloop van het hele project als alles is nagekeken, gecontroleerd.

5       Reflectie:

Mondelinge reflectie met de leerlingen:

•Besproken op deze manier:
         - Wat ging goed?
         - Waar ben je minder tevreden over? Wat heb je daaraan gedaan?
         - Tips voor een volgende keer?
•Besproken:  Samenwerking groep, taakverdeling, tijdspad, Go’s en no-Go’s, verzamelen van informatie, hoe kun je laten zien ‘wat’ je voor informatie hebt, je bronnen, belemmeringen, oplossen van ICT-problemen tijdens presentaties,presentatie zelf, hoe komt het ‘cijfer’ tot stand.
•Presentaties:
•Wat gebeurt in school:

•Evaluatie na het project: Leerlingen begrijpen de gegeven informatie die als start wordt gegeven. Over de presentatieopdracht zelf zijn meer vragen en onzekerheden ontstaan dan ik had verwacht.

YouTube Links 

Accountgegevens                                   
Gegevens Alleen zichtbaar voor wie de link heeft.

Emailadres         = superwoman7x7@hotmal.com           
Gebruikersnaam = supertje7x7.

Alle omschrijvingen en labels heb ik alleen een . ingevuld.           
Categorie: niets geselecteerd.

Juf-film-PICT0053.MOV            http://youtu.be/8A74PsIYwdg

gr-1 journaal.MOV                     http://youtu.be/EfoieY_GjwY

gr-2a.MOV                                http://youtu.be/w60xVksA31w

gr-2b.MOV                                http://youtu.be/_6CLEKVyPwU

gr-3 film.MOV                            http://youtu.be/WvuMeu51ucs

gr-4.MOV                                  http://youtu.be/rt6URo19mco

gr-5a.MOV                                 http://youtu.be/Iw9k9f0LPvY

gr-5b.MOV                                  ttp://youtu.be/JrE5MvaPAfo

gr-5c.MOV                                  http://youtu.be/u922Ed4Q_uQ

gr-5d.MOV                                   http://youtu.be/F_RzPwQjLu4

gr-6.MOV                                     http://youtu.be/6H5KMW6oEuE