Leerjaar 4

Standpunt klas 4 VMBO GT. Door Standpunt ontdekken en ontwikkelen de leerlingen hun levensbeschouwelijke identiteit. Ze krijgen inzicht in de levensbeschouwelijke dimensie van het bestaan en in belangrijke levensbeschouwelijke stromingen die in Nederland bestaan. Aan de hand van actuele thema’s maken de leerlingen kennis met uiteenlopende standpunten en leren met anderen een dialoog aan te gaan. Standpunt heeft aandacht voor basisinzichten en –vaardigheden rond levensbeschouwing (en ethiek), voor belangrijke levensbeschouwingen zoals christendom, islam, humanisme en jodendom, en ook voor thema’s als vriendschap, schoonheid & uiterlijk, natuur en milieu, popmuziek, God, sport, seksualiteit, relaties, etc. In Standpunt voor VMBO is er bijzondere aandacht voor beroepshouding en beroepsethiek.

Inhoud thema Arm en Rijk

Bij het thema Arm en Rijk hoort:

 • Aanvullende info en onderzoek over kinderarbeid, (a.h.v. hun eigen kleding)
 • Algemeen thema arm-en-rijk. 
 • We leggen de relatie tussen arm/ rijk. Leegplunderen kolonies, ontstaan van woestijnen door leegkappen (oer)bossen en tropisch regenwoud. Ook herbeplanten van de woestijn, Er zijn via Nat, Geographicd filmpjes van te vinden over hoe ze dat nu doen.

Stelling

"Alle honger kan de wereld uit, als we maar willen, want wereldwijd is er voedsel genoeg."

 • De leerlingen gaan aan de slag met onderzoek over deze verdeling, dragen oplossingen (consuminderen) aan vanuit hun eigen (levens)houding en verantwoordelijkheid, die met hun koopgedrag en consumptiebehoefte hier te maken heeft.

Aug mavo 4:

Les 1:

De eerste les is kennismaken en groepen maken van 5 tot 6 lln (ongeveer) waarmee ze dit thema samenwerken. Klas mag in groepen/ groepstafels blijven staan. J en M gemengd. 

 • Introductie van het thema Arm en Rijk.
 • Powerpoint over radicalisme. Wat heft dit te maken met het thema Arm en Rijk, juist in Nederland.

Hier onder staat een voorbeeld voor het maken van een presentatie. In dit geval is het er een over Radiaclisme en Extremisme. Je kunt aan de hand van deze presentatie zien hoe je evventueel een presentatie kunt maken over Arm en Rijk. 

De docent kan videofilms laten zien die gemaakt zijn tijdens de presentatie. Deze zijn om privacyredenen niet openbaar toegankelijk op het internet.

Les 2:

De leerlingen krijgen ze een waardenlijst uitgereikt,  Een andere mogelijkheid is deze te noteren op het bord of te tonen via een beamer. Kijk eventueel in Magister voor een llijst. Hier werk je het hele jaar mee. 

 • In die les leggen wij uit wat waarden en normen zijn (kijk in  div. boeken)
 • hoe je er achter komt wat de bijbehorende normen zouden kunnen zijn.

( één voorbeeld op bord schrijven en klassikaal doen)

Opdracht: 

Zoek bij andere waarden met je groepje de normen die jullie er bij vinden passen. Dit kun je doen met een woordweb (soort 'spin'model): Jullie noteren rondom een waarde de normen die ze daar zelf bij vinden passen. Dat doen jullie met een aantal verschillende soorten waarden. Daarna bespreken jullie met  andere groepjes , waarom je dit hebt gekozen bij die waarde.

De reusltaten worden bewaard in een map. De map blijft altijd in de klas, zodat we altijd vooruit kunnen al ser iemand van een groepje afwezig is.

Waardenlijst

Les 3: (na de kampweek:)

Opdracht:

 • Zonder overleg met klasgenoten, noteert ieder het eigen antwoord op de 12 vragen op de eigen bladen.
 • Vergelijk daarna in jullie het groepje  wat verschillen / overeenkomsten van jullie antwoorden zijn.

Hieronder staat het bestand wat je in moet vullen en in moet leveren: 

Vrgenlijst Levensvragen

Les 4

Opdracht:

 • Ieder groepslid werkt één van de vragen uit waar jullie werkelijk over kunnen discussieren. (5 personen = 5 vragen. 7 pers = 7 vragen. Minimaal 4 vragen per groepje.
 • In het geval dat iedereen dezelfde mening over een vraag, dan valt er dus niet over te discussieren en moeten jullie een andere vraag nemen, of de stelling zo aanpassen dat erover iets extra's gepraat kan worden.