Leerjaar 1 / 2

Standpunt klas 1 VMBO GT Door Standpunt ontdekken en ontwikkelen de leerlingen hun levensbeschouwelijke identiteit. Ze krijgen inzicht in de levensbeschouwelijke dimensie van het bestaan en in belangrijke levensbeschouwelijke stromingen die in Nederland bestaan. Aan de hand van actuele thema’s maken de leerlingen kennis met uiteenlopende standpunten en leren met anderen een dialoog aan te gaan. Standpunt heeft aandacht voor basisinzichten en –vaardigheden rond levensbeschouwing (en ethiek), voor belangrijke levensbeschouwingen zoals christendom, islam, humanisme en jodendom, en ook voor thema’s als vriendschap, schoonheid & uiterlijk, natuur en milieu, popmuziek, God, sport, seksualiteit, relaties, etc. In Standpunt voor VMBO is er bijzondere aandacht voor beroepshouding en beroepsethiek.