Leerjaar 1

Docentenmateriaal

Ter ondersteuning van de hiernaast genoemde hoofdstukken is veel multimediamateriaal aanwezig. De verhalen uit het verhalenboek zijn te beluisteren en veel videomatriaaal is er te bekijken voor in de les. Het materiaal is alleen beschikbaar voor een docent met een inlogcode. Er is voor deze vorm gekozen, opdat de docent het materiaal kan gebruiken in de les en dat het dus toegankelijk is voor hem of haar op een moment dat daarvoor geschikt is. Ook om te voorkomen dat het materiaal allemaal al bekeken is voordat de lessen er om vragen. 

Indien de docent een inlogcode heeft gekregen ontvouwen zich automatisch paina's met videofilms en andere materialen die zijn aangeleverd.